ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೋವಿಕ್ಕಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆ ವೇಷಧಾರಿ ಪುಟಾಣಿಗಳ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನೋಟ.

0
94

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೋವಿಕ್ಕಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆ ವೇಷಧಾರಿ ಪುಟಾಣಿಗಳ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನೋಟ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY