ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಳ್ಹರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಝಿ ಸಯ್ಯಿದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಮರುಲ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಲ್ಬುಖಾರಿ ತಂಙಳ್ರ ಪ್ರಥಮ ಉರೂಸ್ ಮುಬಾರಕ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ.

0
53

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY