ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಕೊರಕ್ಕೋಡು ಶ್ರೀ ಆರ್ಯಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವ.

0
75

ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಕೊರಕ್ಕೋಡು ಶ್ರೀ ಆರ್ಯಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY