കര്‍ക്കിടകവാവ്‌; തൃക്കണ്ണാട്ട്‌  ബലിതര്‍പ്പണത്തിനെത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page