ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್: ಕಾಮಗಾರಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಉಪ್ಪಳ: ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಉಪ್ಪಳ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆöÊ ಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸವೂ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಗೊAಡಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭೀಮ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆÀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ವಾಹಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾ ರೆ. ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೆöÊ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page