ಐಟಿಐಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಕರೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ತರಬೇತುದಾರರು  ಜಾಮೀನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತುದಾರರು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ, ನೋನ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ೩೧ರ ಮುಂಚಿತ ಸರಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page