ಕುಂಟಾರು ದೇಗುಲ ಜಾತ್ರೆ 29ರಿಂದ

ಮುಳ್ಳೇರಿಯ: ಕುಂಟಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಾಲ ಯದ ಉತ್ಸವ ಈ ತಿಂಗಳ ೨೯, ೩೦ರಂದು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂ ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆ ಯಲಿದೆ.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಂಗವಗಿ ಈ ತಿಂಗಳ ೨೮ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಾಳ, ೨೯ರಂದು ಬೆಳಇಗ್ಗೆ ೬.೩೦ಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಹೋಮ, ನವಕ, ೯ರಿಂದ ಭಜನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨.೩೦ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ೨ರಿಂದಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಕುಂಟಾರು ಇವರಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ೩ರಿಂದ ಭಜನೆ, ಸಂಜೆ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಕುಂಟಾರು ಇವರಿಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ೬.೩೦ಕ್ಕೆ ಚೆಂಡೆಮೇಳ, ಕುಂಟಾರು ಶಾರದಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಭಜನಾಮೃತ, ರಾತ್ರಿ ೭.೩೦ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ,  ರಾತ್ರಿ ೮.೩೦ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಭೂತಬಲಿ ಉತ್ಸವ, ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆ, ಸುಡುಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

೩೦ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬ರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಉತ್ಸವ, ದರ್ಶನಬಲಿ, ರಾಜಾಂಗಣ ಪ್ರಸಾದ, ೧೦ರಿಂದ ಭಜನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧೨.೩೦ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ ೬ಕ್ಕೆ ಭಜನೆ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ೭ಕ್ಕೆ ಎ.ಎಂ.ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಕೈಕೊಟ್ಟುಕಳಿ, ರಾತ್ರಿ ೭.೩೦ಕ್ಕೆ ರಂಗಪೂಜೆ, ೯ರಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೃಪಾಶ್ರಿತ  ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಸಂಘ ಕುಂಟಾರು ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ೩೧ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾರು ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮ, ೧೧.೩೦ಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡೈ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮ, ಸಂಜೆ ೪ಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾರು ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page