ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್: ಎರಡು ದೂರು ಪರಿಗಣನೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಂiÀೆÆÃಗ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಮೀಷನ್ ಸದಸ್ಯೆ ಪಿ.ರೋಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಲೈಫ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಲಭಿಸಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಪೆರಡಾಲದ ದೂರುದಾರರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪೈರಡ್ಕದ ಸಾಹಿದಾ ಅವರ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ದೂರನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಪಸAಖ್ಯಾತರ ಸವಲತ್ತುಗ ಳನ್ನೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ಗಳನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಸಲು ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ.೧೦ರಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗು ವುದೆಂದು ಅಲ್ಪಸಂ ಖ್ಯಾತ ಕಮೀಷನ್ ಸದಸ್ಯೆ ಪಿ.ರೋಸ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂ ಖ್ಯಾತ ಕಮೀಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್.ಸಿ.ರಾಖಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page