ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಯತ್ತ

ಕಾಸರಗೋಡು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ನೆಗೆದಿದೆ. ಇಂದು  ಒಂದು ಪವನ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ೫೬೦ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ  ಒಂದು ಪವನ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ೪೭,೫೬೦ ರೂ.ಗೇರಿದೆ. ಗ್ರಾಂಗೆ ೫,೯೪೫ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಇಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೇ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page