ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಂನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶೋಧ ತೀವ್ರ

ದೇಳಿ: ಪರವನಡ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಂನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾ ಗಿರುವ ಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಬುಲಾನ್ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಮಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ (೧೪) ಕಳೆದ ೧೦ರಿಂದ ಪರವನಡ್ಕ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಂನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದನು.  ಮೇಲ್ಪರಂಬ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ ದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page