ಚೆರ್ಕಳ ಬಳಿ ಚಿರತೆಕಾಟ

ಚೆರ್ಕಳ: ಚೆರ್ಕಳ ವಿಕೆಪಾರ ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಿರತೆಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದು ಆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಅರಣ್ಯಪಾಲಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ  ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.  ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು ಚಿರತೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಅರಣ್ಯಪಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page