ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ನಾಳೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜಿಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕುಂಬಳೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಉದುಮ ಚೆಮ್ಮನಾಡ್ ಜಮಾಯತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಞಂಗಾಡ್ ದುರ್ಗಾ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ, ತೃಕ್ಕರಿಪುರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಾಲೆ ಎಂಬೀ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಲುಪುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಉಪಹಾರ, ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಕರ್ಯ ಎಂಬಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೂತ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page