ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮಲಿನೀಕರಣ ತೀವ್ರ

ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಮಲಿನೀಕರಣ ಅತೀ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತೀ ಕೆಟ್ಟ ವಿಭಾಗಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ವಾಯು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೆಂದು ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page