ಪಚ್ಲಂಪಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೊಗೇರ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮ ಆರಂಭ

ಉಪ್ಪಳ: ಪಚ್ಲಂಪಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೊಗೇರ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೪೩ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮ ಇಂದಿನಿಂದ ೨೪ರತನಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರಗಲಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಹೋಮ, ನವಕ ಕಲಶ, ೯ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರಗಿತು. ಸಂಜೆ ೩ರಿಂದ ಭಂಡಾರ ಏರುವುದು, ಗುಳಿದ ದೈವ ನೇಮ, ರಾತ್ರಿ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ದೈವನೇಮ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ೧೨ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೀಯಾಳ ಅಭಿಷೇಕ, ರಾತ್ರಿ ೭ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ, ಕೊರಪೋಳು ದೈವ ನೇಮ, ೯ರಿಂದ  ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೊಗೇರ ದೈವಗಳ ನೇಮ, ೧೧ರಿಂದ ಶ್ರೀ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವ, ೨೪ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಂಡಾರ ಇಳಿಯುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page