ಪೋಕ್ಸೋ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ತೆರವು

ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲಾ ಅಡಿಶನಲ್ ಸೆಶನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ  (ಪ್ರಥಮ) ಪೋಕ್ಸೋ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸಿ ಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈಗ ಅವರ ಹೊಣೆ ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಕ್ಸೋ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪ್ರೋಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಎ.ಕೆ. ಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page