ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಯೂನಿಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ


ಉಪ್ಪಳ: ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾ ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದಿಯಡ್ಕ ಯೂನಿ ಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು. ಯೂನಿಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ್.ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಐತ್ತಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಮಂಗಲ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಯೂನಿ ಯನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಮೋ ಹನ್ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ದರು. ಯೂನಿಟ್ ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಶಿವರಾಮ ಕೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ.ಕೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ .ಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಿ., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶಿವರಾಮ .ಕೆ, ಜೆÆತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಗಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ .ಕೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಮೋಹನ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ೮ ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page