ಮಹಿಳಾ- ಪುರುಷ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪ್ಯನ್‌ಶಿಪ್

ಕಾಸರಗೋಡು: ದಶಂಬರ್ ೩ರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪ್ಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪುರುಷ- ಮಹಿಳಾ ಸೀನಿಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಚಾಂಪ್ಯನ್‌ಶಿಪ್ ಈ ತಿಂಗಳ ೨೭ರಂದು ಪಾಲಕುನ್ನುನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ರ ಮುಂಚಿತ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಟಗಾರರ ಭಾರ ೮೫ ಕಿಲೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೯೭೪೭೫೨೦೩೨೫ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page