ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಅಲ್‌ಬಿರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್

ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ: ಶಂಸು ಉಲಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎದ್ರ್‌ತ್ತೋಡು ಚೆರ್ಕಳ- ಬೇರ್ಕ, ಬದಿಯಡ್ಕ- ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಂಬೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಅಲ್‌ಬಿರ್ ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ಚೆರ್ಕಳ ಬಾಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಬಿಸ್ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಫಾಸ್ಟ್‌ರನ್-೨೩ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಪುಳಿಂಡಡಿ ವೈಎಂಕೆ ಸ್ಮಾರಕ ಅಲ್‌ಬೀರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಜರಗಿತು.  ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ವೈಎಂಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ಎಸ್‌ಐ ಎನ್. ಅನ್ಸಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕುಂಞಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಲತೀಫ್ ನಾರಂಪಾಡಿ, ಹಸನ್ ನೆಕ್ಕರೆ, ಸುಬೈರ್ ಅಸ್‌ಹರಿ ಪಳ್ಳಂಗೋಡು, ಹಮೀದಲಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಹಾಶಿಕ್ ಹುದವಿ, ಖಲೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page