ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮುಕ್ತಾಯ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಂಗವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಮAಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಎ^್ವ ಎಸ್ ಕುಂಬಳೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಉದುಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೆಮ್ನಾಡ್ ಜಮಾಯತ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಞಂಗಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಗಾ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ, ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲ್ತಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಬ ಐದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಇಂ¨sಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ನೋ ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಞಂಗಾಡ್, ಉಂÁ್ವಏ ಸುಫಿಯಾನ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿ ಕಾರಿಯಾದ ಜಗ್ಗಿ ಫೋಲ್, ಪಿ ಬಿನು ಮೋನ್, ನಿರ್ಮಲ್ ರೀಟಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಪಿ ಶಾಜು, ತರಬೇತಿ ಸಹಾಯಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಗಳು ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿದರು. ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಲಾ¿್ನ}್ಣ್ನ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page