ಮೆಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ: ಮತ್ತೆ ೫೧,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮೆಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಂಗವಾಗಿ  ಹೊಸತಾಗಿ ೫೧,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಲಭಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೭ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿತು. ೧೩ ತಿಂಗಳಳಗೆ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಹೊಸತಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಲಭಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಲಭಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಗೈದರು. ಯುವಕರಿಗೆ  ಉದ್ಯೋಗಾ ವಕಾ ಶ ನೀಡಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಯಜ್ಞ ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ  ನುಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page