ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ-ದೂರು

ಕೊಚ್ಚಿ: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ  ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕ ನೋರ್ವ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಂಟಾಗಿದೆ. ತೃಶೂರು ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೆಡುಂಬಾಶ್ಶೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂಬಯಿ-ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಸಹಪ್ರಯಾಣಿ ಕನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವುಂಟಾಗಿರು ವುದಾಗಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ ನಟಿ ಸೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇ ಮೈಲ್ ಮೂಲಕ ನೆಡುಂಬಾಶ್ಶೇರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಟಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page