ಶಬರಿಮಲೆ ಉತ್ಸವ 16ರಿಂದ

ಶಬರಿಮಲೆ: ಮೀನಮಾಸ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಗಿಲು ಈ ತಿಂಗಳ ೧೩ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ೧೬ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೈಂಗನಿ ಉತ್ಸವವಾದ ೨೫ರಂದು ಪಂಪಾದಲ್ಲಿ ಆರಾಟ್ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ತಂತ್ರಿ ಕಂಠರರ್ ಮಹೇಶ್ ಮೋಹನನ್, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ವಿ.ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಎಂಬಿವರ ಕಾರ್ಮಿಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page