ಸಿಮ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರಾಟ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಷರತ್ತುಗಳು ದೇಶವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ದೇಶದ್ರೋಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಹಲವು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಗಾರರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಸಿಮ್‌ಗೆ ಕೆ.ವೈಸಿ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬಿವು ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page