ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹೊಸದುರ್ಗ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ೧೧೧ ಅಂಕಗಳು  ಲಭಿಸಿದಾಗ ಕಾಸ ರಗೋಡು ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ೬೭ ಅಂಕ ಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ೪೮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ್ಲು ಚೈತನ್ಯ ಶಾಲೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page