According to the Indian Code of Criminal Procedure

NewsREGIONAL

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೇಸು ಅಂಬಲತ್ತರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು

ಕಾಸರಗೋಡು: ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಸಹಜ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬಲತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬಲತ್ತರ

Read More

You cannot copy content of this page