Chipparu Anganwadi building cracked

NewsREGIONALState

ಚಿಪ್ಪಾರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ: ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆರಂಭ

ಪೈವಳಿಕೆ: ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 19ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಚಿಪ್ಪಾರುನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ

Read More

You cannot copy content of this page