dedicated his entire life for the development of the country

NewsREGIONAL

ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರಿಸಿರುವ ಧೀಮಂತ ನೇತಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್

ಕಾಸರಗೋಡು: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ  ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ದಿನವಾ ದರೂ ರಜೆ ತೆಗೆಯದೇ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರಿಸಿ ರುವ ಧೀಮಂತ

Read More

You cannot copy content of this page