House

LatestNewsREGIONAL

ಶೇಣಿ ಬಾರೆದಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಉಪಕರಣ, ದಾಖಲೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ

ಪೆರ್ಲ: ಶೇಣಿ ಬಾರೆದಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಬಟ್ಯ ನಾಯ್ಕರ ಹೆಂಚು ಹಾಸಿದ ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಯ ನಾಯ್ಕ

Read More

You cannot copy content of this page