‘India’ is not a coalition

NewsPoliticsREGIONAL

‘ಇಂಡಿಯ’ ಒಕ್ಕೂಟವಲ್ಲ, ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾಂ ಮಾತ್ರ- ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಾಟ್

ಕಾಸರಗೋಡು: ‘ಇಂಡಿಯ’ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾಂ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಪೊಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಾಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರೆಸ್

Read More

You cannot copy content of this page