Kapa

LatestNewsREGIONALState

ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ : ಕಾಪಾ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸಹಿತ ಇಬ್ಬರ ಸೆರೆ

ಮಂಜೇಶ್ವರ: ಕಾಪಾ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸಹಿತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಡಂಬಾರ್

Read More

You cannot copy content of this page