Preparation of Madhur Kshetra Brahmakalashotsavam

NewsREGIONAL

ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಸಿದ್ಧತೆ, ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ

ಮಧೂರು: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.  ಇದರಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ

Read More

You cannot copy content of this page