Sabarimala

NewsState

ಶಬರಿಮಲೆ, ಮಾಳಿಗಪುರಂ ಅರ್ಚಕ ನೇಮಕಾತಿ  ೨೭ರಂದು ತೀರ್ಪು

ಕೊಚ್ಚಿ: ಶಬರಿಮಲೆ, ಮಾಳಿಗ ಪುರಂ ಅರ್ಚಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮಲೆ ಯಾಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದನ್ನು

Read More

You cannot copy content of this page