ಎಂಡಿಎಂಎ ಉಪಯೋಗ: ಓರ್ವ ಸೆರೆ

ಉಪ್ಪಳ: ಎಂಡಿಎಂಎ ಉಪ ಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಸ್.ಐ ನಿಖಿಲ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೈವಳಿಕೆ ಶಿರಂತ್ತಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ (೩೮) ನಿನ್ನೆ ಶಿರಂತ್ತಡ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ ಉಪಯೋ ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page