ಬಿನೋ ವಿಶ್ವಂ ಸಿಪಿಐ ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೋಟ್ಟಯಂ: ಕಾನಂ ರಾಜೇಂ ದ್ರನ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ತೆರವುಗೊಂಡ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿನೋ ವಿಶ್ವಂ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಐ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ರಾಜಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page