ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕೊಲ್ಲಂ: ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿ ರುವ ೬೨ನೇ ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ ೪ರಿಂದ ೮ರವರೆಗೆ ಕಲೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ೨೪ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಿ ೨೩೯ ವಿಧದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ೧೪,೦೦೦ ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿ ಸುವರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page